ارائه خدمات و مشاوره فنی و بازرگانی با بهره گیری از کارشناسان و مهندسین کارآزموده و مجرب با تمرکز بر نیاز مشتری، مهرآزاد را به شرکتی پیشرو و مطمئن در عرصه‌ی فعالیتش تبدیل کرده است. در همین راستا به منظور آگاهی بیشتر در خصوص پتانسیل‌های موجود زمینه‌های فعالیت این شرکت اجمالا ارائه می‌گردد: